De kracht van visualisatie

Visualisatie is een oude, effectieve en prettige techniek om het welzijn te vergroten. Het bijzondere van visualisatie is, dat het leven, het welzijn en de gezondheid werkelijk verbeteren. Met visualisatie wordt gebruik gemaakt van de eigen verbeeldingskracht. Door in alle rust en vrijheid positieve beelden op te roepen, gebeurd er wat met het energiesysteem.
Alles bestaat uit energie. Ons fysieke lichaam bestaat uit grove energie met een heel lage trilling waardoor het vaste materie wordt. We hebben echter precies zo’n zelfde lichaam in energie met een fijnere trilling, ook wel het etherische lichaam genoemd. Ook onze emoties en gedachten zijn verbonden met energielagen met een fijne trilling, het emotionele en mentale lichaam.
Ons fysieke en mentale en emotionele lichaam zijn in energie met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continue. Bij visualisatie maak je hiervan gebruik.

Zo gebruik je het boekje bij de CD

Kan het kind nog wat hulp gebruiken bij het verbeelden van de aangegeven situaties op CD? Dan kunnen de plaatjes in het boekje als ondersteuning dienen! Het kind kan zich dan voorstellen dat hij of zij dat poppetje is en het avontuur meebeleven vanuit dit perspectief. Het resultaat zal hetzelfde zijn als dat het zelf op zijn of haar eigen wijze de oefeningen verbeeld!

Bestel de CD

Beluister een aantal fragmenten van de CD

Het Begin – Jacqueline Anker

Zonnedouche – Jacqueline Anker

Gevoelens – Jacqueline Anker

tuin

boom

strand

engel

Intenties achter de visualisaties van de CD

Ik heb de visualisaties op de CD met een intentie vanuit mijn hart ingesproken. Intentie is het liefdevol sturen van energie, puur als uitnodiging voor degene die luistert om te volgen met zijn of haar energie.

De bel: Hierbij is de intentie om helemaal in de eigen energie te komen en de energie van anderen terug te sturen naar degene van wie de energie afkomstig is. We wisselen (meestal) niet bewust energieën uit, dit gaat onbewust maar kan wel gevolgen hebben voor ons welzijn. De bellenblaasbel staat symbool voor de aura, het energieveld om iemand heen. Door een gouden rand als laatste te visualiseren komt er een ‘beschermlaagje’ om de aura heen, waardoor men minder open staat voor invloeden van buitenaf. Deze oefening is misschien wel de effectiefste die op de CD staat!

Aarding & Gronding: Het bewust worden van het leven in een fysiek lichaam en van de aarde. Door de aandacht naar de voeten en dieper te laten gaan volgt, de energie automatisch waardoor er meer ruimte in het hoofd ontstaat. Hierdoor wordt het concentratievermogen vergroot. Vooral personen met ADD en ADHD zijn bij deze oefeningen gebaat! Deze oefeningen maken dat je meer in het hier en nu komt.

Gedachten: Hierbij is de intentie meegegeven dat gedachten die je écht moet onthouden altijd terug zullen komen en de rest gewoon weg kan! Door bewust afstand te doen van gedachten komt er meer ruimte en rust in het hoofd.

Zonnedouche: Dit is een pure energie-boost! Hierbij wordt gebruik gemaakt van de helende, vitaliserende, warme en positieve kracht van de zon!

Gevoelens: mensen en vooral ook kinderen zijn geneigd om emoties die zich aandienen op een bepaald moment te negeren. Het water van de zee staat in deze visualisatie symbool voor gevoelens en emoties. Helemaal naar de bodem door het water van de zee te zwemmen, is een uitnodiging om emoties te voelen, waardoor deze niet vast gaan zitten in het fysieke lijf, maar gaan – en blijven stromen en op den duur wegebben. Zwemmen door de tunnel is de ultieme uitnodiging om emoties en gevoelens te ervaren.

Tovertuin: In eerste instantie staat de kleine vijver symbool voor de darmen en de vissen voor de drollen (eventuele vastzittende ontlasting) van het kind en de grote vijver voor de WC. Deze heb ik verzonnen voor kinderen waarvan spanningen op de buik gaan vastzitten en die daardoor niet goed kunnen poepen. De resultaten waren echt heel bijzonder! Maar uiteraard kan deze oefening ruimte op allerlei gebieden bewerkstelligen!

Beschermengel: De intentie bij deze oefening is geborgenheid en het bestrijden van eenzaamheid, veel kinderen voelen zich bij tijd en wijlen alleen. Deze visualisatie is een uitnodiging om engelen (weer) in het leven van kinderen en mensen toe te laten! Al van oudsher en vanuit vele religies geven engelen een gevoel van bescherming en geborgenheid. Engelen houden onvoorwaardelijk van ons en staan te springen om ons te helpen. Ze mogen alleen iets doen als wij erom vragen want ze mogen nooit tegen onze vrije wil ingaan. Ik heb dit project van de engelen doorgekregen en deze laatste oefening is ook een liefdevolle ode van mij aan het engelenrijk!